ANBI
ANBI

De Stichting Midwinterhoornblazen Twenthe is een culturele ANBI. Dit staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Wie aan culturele ANBI's geeft, kan extra belastingvoordeel krijgen via de giftenaftrek en via periodieke giften. 


Jaarverslag 2018/2019


Cijfers publicatie 2018